December 2016 - Visite guidate e laboratori - - 6. Galileo

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
      Liceo Sc. Capanno
Liceo Capannori-L
Liceo Capannori-L
Liceo Capannori-L
Ist. Agrario-Fire
Ist. Agrario-Fire
Sc. Rodari-Scandi
Ist. Agrario Fire
Liceo Gobetti-Vol